”Pandan työyhteisöllemme tekemästä saavutettavuusselvityksestä saimme monia konkreettisia kehittämisideoita, joiden avulla pystymme tuottamaan entistä laadukkaampia palveluja ja tavoittamaan uusia kohderyhmiä.”

Hivpointin väki