Jatkossa löydät täältä kootusti infoa poliittisesta työstäni.

En lisää tähän kaikkea lautakunta- ja valtuustotyöhön liittyvää vaikuttamista, selvitystyötä ja kokoustelua, vaan tässä vaiheessa aloitteita ja virallisia selvityspyyntöjä alkaen v. 2021. Suurin osa työstä on toki sellaista, joka ei näyttäydy dramaattisena virallisissa aloitteissa, mutta halusin nostaa joitain esimerkkejä esille. Kirjoittelen myös Instagramin puolelle ((a)pandaeriksson) tästä työstäni!

Kuvituskuva, jossa lukee: 

In this house we believe
Love is love
Black lives matter
Science is real
Feminism is for everyone
No human is illegal
Kindness is everything

14.4.2021 Aloite Tehyn hallitukselle: Tehyn tuettava Oikeus olla -kampanjaa ja tämän mukaista mallia juridiselle sukupuolenkorjaukselle transihmisille. Tulos: LÄPI – ay-järjestö asettui kampanjan taakse ja viesti tästä laajasti, ml. koko jäsenistölleen, jossa 160 000 jäsentä.

4.6.2021 Kansalaisaloite: Oikeus olla -kansalaisaloite translain uudistamiseksi, vastuuhenkilö ja ydintiimiläinen. Tulos: KESKEN – kansalaisaloitteemme keräsi alle vuorokaudessa tarvittavat allekirjoitukset, mutta on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

08/2021- Vihreän ryhmän 3. varavaltuutettu Turun kaupunginvaltuustossa.

08/2021- Lautakunnan jäsen Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

13.12.2021 Aloite Turun kaupunginvaltuustolle: Aloite sukupuolineutraaleista WC-tiloista kaupungin tiloissa, yhdessä valtuutettu Koirasen (vas.) kanssa. Tulos: KESKEN.

12.1.2022 Selvityspyyntö Turun sote-lautakunnalle: Miten kaupunki voi osaltaan edistää päihdehuollon tuetun asumisen palvelun keskitetyn yksikön saamista Turun seudulle ja miten turvataan nykyisten päihdehuollon tuetun asumisen asiakkaiden palvelun jatkuvuus Turun seudulla?

2.2.2022 Aloite Turun sote-lautakunnalle: Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden hankintojen suuruudesta tehtävä listaus palveluntuottaja-/yhtiökohtaisesti ja listauksesta on ilmettävä summat, joilla palveluita ko. toimijalta ostetaan, yhdessä sote-lautakunnan jäsenten Seila, Ojanen, Nurmio, Kumpuoja kanssa.

14.2.2022 Aloite Turun kaupunginvaltuustolle: Aloite seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun ehkäisemisen tehostamiseksi. Tulos: LÄPI – ”Selvittelemmekin mahdollisuutta kilpailuttaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja asiallista kohtelua edistävän koulutuksen yhtenä kokonaisuutena pistemäisen toiminnan sijaan”. Lue koko vastaus aloitteeseen täältä!

14.2.2022 Aloite Turun kaupunginvaltuustolle: Lainsäädäntöaloite huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun mahdollistamisesta, yhdessä valtuutettu Koirasen (vas.) kanssa. Tulos: LÄPI – ”Huomioiden huumeiden käyttöhuoneiden kokeilusta koituvat hyödyt, on perusteltua, että Turun kaupunki tekee lainsäädäntöaloitteen huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun mahdollistavasta erillislaista valtioneuvostolle”. Lue koko vastaus aloitteeseen täältä!

2.3.2022 Aloite Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan valtuustolle: Vihreän valtuustoryhmän aloite koskien matalan kynnyksen mielenterveyspalvelun toteuttamista Varsinais-Suomen hyvinvointialueen jokaisen kunnan alueella.

30.3.2022 Aloite Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan valtuustolle: Vihreän valtuustoryhmän aloite: Anonyymi työnhaku Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Tulos: KESKEN.

03/2022- Vihreän ryhmän 1. varavaltuutettu Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan valtuustossa

06/2022-12/2022 Varapuheenjohtaja Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan työikäisten palveluiden valmistelulautakunnassa.